عکس شیک

عکس شیک ارائه کننده عکسهای عروسی در منزل و آتلیه با قیمتهای مناسب

عکس شیک

عکس شیک ارائه کننده عکسهای عروسی در منزل و آتلیه با قیمتهای مناسب

عکس شیک

با معرفی انواع خدمات عکسبرداری و فیلمبرداری با قیمتهای پایین و کیفیت عالی بر آن شدیم تا گامی در راه پایین آوردن هزینه های ازدواج جوانان عزیز و حذف تشریفات اضافی برداریم.

بایگانی

اندازه عکس 13x18  هر عدد 10000 تومان در منزل حد اقل تعداد 10 عدد

اندازه عکس 15x20 هر عدد 13000 تومان در منزل حد اقل تعداد 10 عدد

اندازه عکس 20x25 هر عدد  18000 تومان در منزل حد اقل تعداد 8 عدد


20x30 باشاسی (بدون نیاز به قاب)  30000 تومان

30x40 باشاسی (بدون نیاز به قاب)  50000 تومان

40x60 باشاسی (بدون نیاز به قاب)  85000 تومان

50x70 باشاسی (بدون نیاز به قاب)  100000 تومان

60x90 باشاسی (بدون نیاز به قاب)  150000 تومان

100x70 باشاسی (بدون نیاز به قاب)  200000 تومان


قیمت عکسهای تجاری صنعتی با توجه به موقعیت و تعداد و نوع سفارش جداگانه و توافقی محاسبه خواهد شد.


به علت کیفیت عالی سفارشات و دقت در ارائه کار قیمتها مقطوع میباشند اما در صورت درخواست عکس بزرگ (همراه سفارشات دیگر) تخفیف هایی توسط عکاس در نظر گرفته میشود.

قیمت عکسهای بزرگ با توجه به کیفیت عالی در نظرگرفته شده است. در صورت اصرار مشتری به قیمت پایین تر سفارشات با قیمت کمتر و کیفیت متوسط از نظر چاپ ارائه میشود.